Aktuálne ...

 

... Vážení priatelia, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na 2. ročník Seminára tradičného karate a kobudo pod vedením našich Okinawských učiteľov. Seminár sa uskutoční v dňoch 06.07.2019 - 13-07.2017 v Moštenici pri Banskej Bystrici. Seminár budú viesť Zensei Gushiken, prezident Kokusai Goju-ryu Karate Kobudo Renmei (9. dan karate, 7. dan kobudo), Seiki Gibo (9. dan karate, 10. dan kobudo) a Akira Gushi (9. dan karate, 7. dan kobudo). Viac informácii nájdete tu ...

 

... Vážení priatelia v dňoch 13. - 14. 6. 2019 sa martinskom klube FATRA uskutočnili skúšky technickej vyspelosti . Výsledky skúšok techickej vyspelosti nájdete tu ...

Slovenská spoločnosť tradičného karate a kobudo

gallery/logo-farebny-znak

Tréningový pobyt na ostrove Okinawa

 

Tréningový pobyt na ostrove Okinawa organizujeme vždy dva krát ročne a to spravidla v júni a na konci mesiaca október. Počas 9 - 11 denného pobytu absolvujú účastníci 14 - 18 tréningov pod vedením našich okinawských učiteľov.

 

Tréningového pobytu sa zúčastňujú predovšetkým tréneri z jednotlivých členských klubov SSTKK. Nominácia výpravy na Okinawu podlieha schváleniu Prezidentskou radou SSTKK. Každý členský klub má však právo vyslať na Okinawu minimálne jedného zo svojich trénerov. 

Letné sústredenie tradičného karate a kobudo

 

Jeden krát ročne sa členovia SSTKK starší ako 18 rokov stretávajú na sústredení, ktoré organizuje SSTKK v Slanickej Osade na Oravskej priehrade. Sústredenie trvá zvyčajne od stredy večera do nedele rána.

 

Účastníci absolvujú tri dni cvičenia a tri večery plné zábavy v kruhu priateľov. Cvičenci trénujú každý deň dvojfázovo rozdelení do dvoch skupín, čierne opasky a tzv. "ovocníčkovia" :-) - žiacke STV. Seminár vedú najskúsenejší inštruktori SSTKK ako aj pozvaní hostia zo Slovenska, príp. zahraničia. Plánovaný termín nasledujúceho sústredenia nájdete tu.

Pravidelné semináre sebaobrany

 

Počas sezóny t.j. od septembra do júna sa v telocvični Karate klubu FATRA Martin konajú pravidelné semináre sebaobrany pod vedením Jaroslava Kráma, Erika Štefáka, Miroslava Krištofíka resp. Romana Pittnera. Seminár sebaobrany sa spravidla koná v sobotu a skladá sa z dvoch po sebe nasledujúcich tréningov s krátkou prestávkou. Prvá časť je zvyčajne zameraná na nácvik techník, zatiaľ čo druhý tréning je zameraný viac na psychologickú prípravu, zvládanie stresu a nácvik modelových situácií.

 

Pri výuke sebaobrany využívame nielen poznatky z tradičného karate, ale aj z ju-jutsu, boxu a psychológie. Naši inštruktori nie sú teoretici. Všetci majú osobné skúsenosti so zvládaním krízových situácií či už v zamestnaní alebo v bežnom živote. Rozpis seminárov na aktuálnu sezónu nájdete tu.

Pravidelné semináre karate a kobudo

 

Podobne ako v prípade sebaobrany organizuje SSTKK pravidelné semináre tradičného karate a kobudo. Keďže naši inštruktori pravidelne navštevujú Okinawu snažíme sa nadobudnuté poznatky čo možno najskôr sprostredkovať najširšiemu okruhu karatistov.

 

Semináre karate a kobudo sú otvorené pre všetkých. Podobne ako v prípade sebaobrany sa konajú spravidla v sobotu pričom pozostávajú z dvoch po sebe tréningov prerušených 15 min. prestávkou. Tréningy sa zameriavajú na bunkai - t.j. vysvetlenie použitia techník z kata (foriem) v boji. V prípade kobudo sú tréningy zamerané predovšetkým na korektné zvládnutie základných techník a kata. Rozpis seminárov na aktuálnu sezónu nájdete tu.

Semináre SSTKK

Zimné sústredenie sebaobrany a aplikovaného karate

 

Na prelome januára a februára sa stretávame na Zimnom sústredení tradičného karate a sebobrany v Moštenici. Tréningy vedú naši inštruktori sebaobrany a tradičného karate. 

 

Cvičenie prebieha na tatami. Tatami okrem sebaobrany využívame aj na nácvik bunkai, ktoré sú zakončené hodom alebo strhnutím na zem. Trénuje sa dva dni, dvojfázovo, doobeda sebaobrana a poobede bunkai.  

Plánovaný termín nasledujúceho sústredenia nájdete tu.