Aktuálne ...

 

... Vážení priatelia, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na 2. ročník Seminára tradičného karate a kobudo pod vedením našich Okinawských učiteľov. Seminár sa uskutoční v dňoch 06.07.2019 - 13-07.2017 v Moštenici pri Banskej Bystrici. Seminár budú viesť Zensei Gushiken, prezident Kokusai Goju-ryu Karate Kobudo Renmei (9. dan karate, 7. dan kobudo), Seiki Gibo (9. dan karate, 10. dan kobudo) a Akira Gushi (9. dan karate, 7. dan kobudo). Viac informácii nájdete tu ...

 

... Vážení priatelia v dňoch 13. - 14. 6. 2019 sa martinskom klube FATRA uskutočnili skúšky technickej vyspelosti . Výsledky skúšok techickej vyspelosti nájdete tu ...

Slovenská spoločnosť tradičného karate a kobudo

gallery/logo-farebny-znak

Organizačná štruktúra SSTKK

 

Prezidentská rada:

 

Prezident: JUDr. Erik Štefák

Viceprezident: Ing. Peter Krč
Generálny sekretár: p. Anna Jesenská

Člen PR pre organizáciu seminárov: Ing. Norbert Kustra

Člen PR pre organizáciu súťaží: Ing. Peter Suchý

 

Kontrolór: Ing. Štefan Jány

 

Disciplinárna komisia:

 

Ing. Miroslav Krištofík,

Mgr. Zuzana Schlosserová

Ing. Ľubomír Bialek

 

Kolégium danov - komisia:

(V zmysle Technického a skúšobného poriadku SSTKK je členom kolégia danov každý nositeľ STV 3. dan a vyššie v karate a 1. dan a vyššie v kobudo pokiaľ bol tento stupeň udelený komisiou ktorej členmi boli okinawskí učitelia.) 

 

Erik Štefák (5. dan karate, 3. dan kobudo, 1. dan Iaido)

Mirek Brokeš (5. dan karate, 4. dan kobudo)

Ondrej Novosad (4. dan karate, 2. dan kobudo)

Peter Krč (4. dan karate)

Michal Netolický (4. dan karate, 1. dan kobudo)

Jaroslav Krám (3. dan karate, 1. dan Ju-jutsu)

Ľubomír Bialek (3. dan karate, 2. dan Iaido)

Peter Suchý (3. dan karate)

Miroslav Krištofík (3. dan karate)

Anna Jesenská (3. dan karate)

Milan Korec (3. dan karate)

Peter Bohov (2. dan karate, 2. dan kobudo)

 

Organizačná štruktúra a dôležité dokumenty SSTKK