Aktuálne ...

 

... V dňoch 12.05.2021 - 30.05.2021 sa uskutočnilo 3. online kolo Slovenského pohára v tradičnom karate a kobudo. Výsledky 3. kola ako aj konečné poradie Slovenského pohára v tradičnom karate pre sezónu 2020/2021 nájdete tu ...

 

... Vážení priatelia dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že v dňoch 03.07.2021 - 09.07.2021 sa uskutoční 4. sústredenie tradičného karate a kobudo v Moštenici pod vedením našich slovenských a českých inštruktorov. Budeme sa venovať tradičnému karate a kobudo, ako aj praktickej sebaobrane a základom lapovania. Viac informácií nájdete tu...

 

Slovenská spoločnosť tradičného karate a kobudo

gallery/logo-farebny-znak

Karate


V našej organizácií sa cvičí tradičné okinawské Goju-ryu karate štýlu Shodokan, resp. Seigokan. Naši inštruktori sa pravidelne 2 x ročne zúčastňujú tréningových pobytov na ostrove Okinawa. 

SSTKK pravidelne organizuje odborné semináre pre všetkých členov ako aj Slovenský pohár v tradičnom karate pre mládež 

Kobudo

 

V SSTKK trénujeme tradičné okinawské kobudo štýlu Ryuei-ryu. V rámci školy sa cvičia nasledovné zbrane: kun (palica), sai, ekku (veslo), kama (kosák), timbe/teppi (krátky bodec/štít).

 

Kobudo sa v SSTKK začína cvičiť včase keď cvičenec dosiahne 4. kyu (zelený pás) v karate

Okinawa

 

Ostrov Okinawa je pre nás druhým domovom. Inštruktori našej organizácie majú na ostrove vytvorené pevné zázemie. Prezident SSTKK je oficiálnym zástupcom Goju-ryu karate a kobudo renmei pre územie Slovenska 

Pravidelne, dva krát v kalendárom roku organizuje SSTKK tréningové pobyty (semináre) na ostrove Okinawa pre trénerov klubov a najlepších cvičencov

Sebaobrana

 

Sebaobrana je pevnou súčasťou tréningu v rámci SSTKK.

 

Naši inštruktori sú špičkou v rámci Slovenska pričom ich služby pravidelne využívajú aj ozbrojené zložky. SSTKK organizuje minimálne štyri

semináre sebaobrany počas každej sezóny.

 

Naši učitelia

 

Naši učitelia sú Okinawský majstri Choyu Kiyuna, Seitoku Matayoshi, Zensei Gushiken, Akira Gushi, Seiki Gibo, Shigeru Kinjo, Eiki Kurashita, Tadashi Shinjo a mnohí ďalší z Goju-ryu Kokusai Karate Kobudo Renmei. 

 

 Techniky sebaobrany obsahujú prvky Ju-Jutsu, ku ktorému nás priviedol pán Csaba Harsániy

gallery/msmgroup logo color

Organizačná štruktúra SSTKK

 

Prezidentská rada:

 

Prezident: JUDr. Erik Štefák

Viceprezident: Ing. Peter Krč
Generálny sekretár: p. Anna Jesenská

Člen PR pre organizáciu seminárov: Ing. Norbert Kustra

Člen PR pre organizáciu súťaží: Ing. Peter Suchý

 

Kontrolór: Ing. Štefan Jány

 

Disciplinárna komisia:

 

Ing. Miroslav Krištofík,

Mgr. Zuzana Schlosserová

Ing. Ľubomír Bialek

 

Kolégium danov - komisia:

(V zmysle Technického a skúšobného poriadku SSTKK je členom kolégia danov každý nositeľ STV 3. dan a vyššie v karate a 1. dan a vyššie v kobudo pokiaľ bol tento stupeň udelený komisiou ktorej členmi boli okinawskí učitelia.) 

 

Erik Štefák (5. dan karate, 3. dan kobudo, 1. dan Iaido)

Mirek Brokeš (5. dan karate, 4. dan kobudo)

Ondrej Novosad (4. dan karate, 2. dan kobudo)

Peter Krč (5. dan karate)

Michal Netolický (4. dan karate, 1. dan kobudo)

Jaroslav Krám (4. dan karate, 1. dan Ju-jutsu)

Ľubomír Bialek (3. dan karate, 2. dan Iaido)

Peter Suchý (4. dan karate)

Miroslav Krištofík (4. dan karate)

Peter Haladej (3. dan karate)

Anna Jesenská (3. dan karate)

Milan Korec (3. dan karate)

Koloman Nemčok (3. dan karate)

Peter Bohov (2. dan karate, 2. dan kobudo)

 

Organizačná štruktúra a dôležité dokumenty SSTKK

Karate klub FATRA Martin

 

Karate klub FATRA Martin vznikol v roku 2010, keď sa skúsení odchovanci a tréneri bývalých veľkých martinských klubo Medik a Tatran (neskôr Seipai) rozhodli začať spoločne cvičiť. Zo skupinky navrátivších nadšencov sa stala skupina, prišiel prvý nábor, potom druhý a ďalšie. Dnes po piatich rokoch od svojho vzmiku má FATRA Martin vlastné priestory na cvičenie (cca 250 m2 tatami) a viac ako 100 aktívnych členov. Hlavnými trénermi klubu sú Erik Štefák (5. dan karate, 2. dan kobudo), Ondřej Novosad (4. dan karate, 1. dan kobudo), Jaroslav Krám (4. dan karate, 1. dan Ju-Jutsu), Peter Suchý (3. dan karate), Miroslav Krištofík (3. dan karate), Ľubomír Bulvas (1. dan karate) a Radomír Fleischer (2. dan karate). Viac informácií o klube nájdete na www.fatramartin.com alebo www.facebook.com/fatramartin.

gallery/fatra martin

Karate klub Okinawa Dolný Kubín

 

Karate klub Okinawa Dolný Kubín vznikol v roku 2010. Skupina nadšencov okolo nestora oravského karate Štefana Jányho začala dochádzať na tréningy tradičného karate do Martina. Postupne začali s pravidelnými tréningami na Ekonomickej škole v Dolnom Kubíne. Vďake Petrovi Dobákovi majú dnes k dispozícii veľmi pekné priestory pre cvičenie. Dolnokubínsky cvičenci tradičného karate sa venujú predovšetkým dospelým cvičencom. Výnimkou v ich klube nie sú ani karatisti nad 60 rokov. Hlavnými trénermi klubu sú Štfean Jány (1. dan karate) a Norbert Kustra (2. dan karate). Bližšie informácie sú k dispozícii na  www.facebook.com/okinawakaratedk

Karate klub Goju-ryu Karate-do Banská Bystrica

 

Zakladajúca schôdza klubu sa konala v októbri 2011, ako reakcia na potrebu oživenia Karate Klubu Elán. 

Zakladajúcimi členmi klubu sú mnohí skúsení karatisti, odchovanci jednej vetvy pôvodného klubu a bývalí zápasníci Slovenského zväzu karate. Klub Goju-ryu Karate-do Banská Bystrica sa od roku 2012, kedy sa jeho členovia

zúčastnili pobytu na Okinawe, začal ešte aktívnejšie venovať cvičeniu a šíreniu tradičného karate štýlu Goju-ryu.
V súčasnosti je hlavným trénerom klubu Peter Krč (4.dan karate a učiteľ Tai Chi Chuan s viac ako 22ročnou praxou), ďalšími trénermi sú Ivan Sucháň (2.dan karate) a Zuzana Schlosserová (2.dan karate). Viac informácií na: www.facebook.com/GOJU-RYU- KARATE-DO-Banská-Bystrica alebo na www.karatebb.eu

 

Karate klub FATRA Turčianske Teplice

 

Karate klub FATRA Turčianske Teplice je najstarším spomedzi klubov v súčasnosti združených v Slovenskej spoločnosti tradičného karate a kobudo. Už v roku 1999 založili Ľubomír Hanko a Erik Štefák OZ FATRA Spoločnosť priateľov bojových umení ako strešnú organizáciu pre cvičenie bojových umení v Turčianskych Tepliciach. Od toho času až dodnes sa v Turčianskych Tepliciach cvičí tradičné karate. Počet členov karate klubu spočiatku kolísal od 15 až po 50 členov v časoch najväčšej popularity karate, aby sa nakoniec ustálil na cca 20 cvičencoch pod vedením skúsanej dvojice trénerov, ktorými sú Ľubomír Bialek (3. dan karate, 1. dan Iaido) a Anka Jesenská (2. dan karate). Bližšie informácie o klube nájdete na stránke www.ozfatra.sk alebo na fecebookovskom profile 

www.facebook.com/Občianske-združenie-FATRA-166806359444 

gallery/okinawa dk
gallery/gr bb
gallery/fatra tr

Členské kluby Slovenskej spoločnosti tradičného karate a kobudo

Karate klub Survival Jissen Slovakia Handlová

 

Začiatky klubu Survival  Jissen sa tradujú od roku 1991, kedy s KK ATJ Plameň vznikol KK Go ju ryu a Jissen jitsu. Členovia klubu vnikali pod vedením rôznych majstrov do tajov rôznych bojových umení ako Aikido / Štefan Kurila /, Seidokan karate / Bogdan Czapla, Polsko /, Aiki ju jutsu / Mgr. Michal Sliwka, Polsko / a techniky prežitia / Pavel Trošák, Česko /. V roku 1998 sa názov klubu zredukoval na Survival Jissen Slovakia a začali sme spolupracovať aj s horolezeckým klubom Prometeus Handlová. Momentálne klub vlastní neveľké dojo kde sa členovia klubu stretávajú a trénujú tradičné okinawské karate Goju-ryu Shodokan ako aj kobudo. Tréningy vedie tréner Milan Korec (2. dan karate). Bližšie informácie o klube nájdete na stránke www.jissen.wz.cz

 

   

gallery/jissen

Tréningový pobyt na ostrove Okinawa

 

Tréningový pobyt na ostrove Okinawa organizujeme vždy dva krát ročne a to spravidla v júni a na konci mesiaca október. Počas 9 - 11 denného pobytu absolvujú účastníci 14 - 18 tréningov pod vedením našich okinawských učiteľov.

 

Tréningového pobytu sa zúčastňujú predovšetkým tréneri z jednotlivých členských klubov SSTKK. Nominácia výpravy na Okinawu podlieha schváleniu Prezidentskou radou SSTKK. Každý členský klub má však právo vyslať na Okinawu minimálne jedného zo svojich trénerov. 

Letné sústredenie tradičného karate a kobudo

 

Jeden krát ročne sa členovia SSTKK starší ako 18 rokov stretávajú na sústredení, ktoré organizuje SSTKK v Slanickej Osade na Oravskej priehrade. Sústredenie trvá zvyčajne od stredy večera do nedele rána.

 

Účastníci absolvujú tri dni cvičenia a tri večery plné zábavy v kruhu priateľov. Cvičenci trénujú každý deň dvojfázovo rozdelení do dvoch skupín, čierne opasky a tzv. "ovocníčkovia" :-) - žiacke STV. Seminár vedú najskúsenejší inštruktori SSTKK ako aj pozvaní hostia zo Slovenska, príp. zahraničia. Plánovaný termín nasledujúceho sústredenia nájdete tu.

Pravidelné semináre sebaobrany

 

Počas sezóny t.j. od septembra do júna sa v telocvični Karate klubu FATRA Martin konajú pravidelné semináre sebaobrany pod vedením Jaroslava Kráma, Erika Štefáka, Miroslava Krištofíka resp. Romana Pittnera. Seminár sebaobrany sa spravidla koná v sobotu a skladá sa z dvoch po sebe nasledujúcich tréningov s krátkou prestávkou. Prvá časť je zvyčajne zameraná na nácvik techník, zatiaľ čo druhý tréning je zameraný viac na psychologickú prípravu, zvládanie stresu a nácvik modelových situácií.

 

Pri výuke sebaobrany využívame nielen poznatky z tradičného karate, ale aj z ju-jutsu, boxu a psychológie. Naši inštruktori nie sú teoretici. Všetci majú osobné skúsenosti so zvládaním krízových situácií či už v zamestnaní alebo v bežnom živote. Rozpis seminárov na aktuálnu sezónu nájdete tu.

Pravidelné semináre karate a kobudo

 

Podobne ako v prípade sebaobrany organizuje SSTKK pravidelné semináre tradičného karate a kobudo. Keďže naši inštruktori pravidelne navštevujú Okinawu snažíme sa nadobudnuté poznatky čo možno najskôr sprostredkovať najširšiemu okruhu karatistov.

 

Semináre karate a kobudo sú otvorené pre všetkých. Podobne ako v prípade sebaobrany sa konajú spravidla v sobotu pričom pozostávajú z dvoch po sebe tréningov prerušených 15 min. prestávkou. Tréningy sa zameriavajú na bunkai - t.j. vysvetlenie použitia techník z kata (foriem) v boji. V prípade kobudo sú tréningy zamerané predovšetkým na korektné zvládnutie základných techník a kata. Rozpis seminárov na aktuálnu sezónu nájdete tu.

Semináre SSTKK

Zimné sústredenie sebaobrany a aplikovaného karate

 

Na prelome januára a februára sa stretávame na Zimnom sústredení tradičného karate a sebobrany v Moštenici. Tréningy vedú naši inštruktori sebaobrany a tradičného karate. 

 

Cvičenie prebieha na tatami. Tatami okrem sebaobrany využívame aj na nácvik bunkai, ktoré sú zakončené hodom alebo strhnutím na zem. Trénuje sa dva dni, dvojfázovo, doobeda sebaobrana a poobede bunkai.  

Plánovaný termín nasledujúceho sústredenia nájdete tu.

Súťaže v tradičnom karate a kobudo

Slovenský pohár v tradičnom karate a kobudo

 

SSTKK je organizáciou, ktorá sa zameriava na tradičnú formu karate a kobudo preto sa nezúčastňuje súťaží v športovom karate. Naši cvičenci však majú možnosť súťažiť v tradičných formách.  

 

V priemere raz za 5 rokov sa na ostrove Okinawa koná tzv. Sekai Taikai (Svetový pohár) v tradičnom karate. Od štandardných športových súťaží sa líši tým, že sa na ňom môžu cvičiť len tradičné, športom nezmenené formy pôvodných okinawských škôl karate a kobudo.

 

Po vzore týchto súťaže a skúsenostiach z organizácie troch úspešných turnajov v tradičnom karate (Turčiansky pohár) sme sa v SSTKK rozhodli zorganizovať sériu turnajov v tradičnom karate a kobudo pod názvom Slovenský pohár v tradičnom karate a kobudo (SPTKK).

 

Počas sezóny poriadajú kluby združené v SSTKK tri kolá SPTKK. Výsledky jednotlivcov, ako aj klubov, sú následne zrátané a na základe súčtu umiestnení určení celkoví víťazi v jednotlivých kategóriách. Klub s najvyšším počtom bodov získa Putovný Slovenský pohár tradičného karate a kobudo.

 

Termíny konania jednotlivých kôl SPTKK nájdete tu ...

Pravidlá SPTKK sú k dispozícii tu ...  

No a Súťažný poriadok zas tu ... 

 

Výsledky 1. online kola SPTKK konaného v dňoch 04.11. - 15.11.2020 ...

Výsledky 2. online kola SPTKK konaného v dňoch 07.01. - 24.01.2021 ...

Výsledky 3. online kola SPTKK konaného v dňoch 12.05. - 30.05.2021 ...

 

Konečné poradie Slovenského pohára v tradičnom karate 2020-2021 ...

 

Konečné poradie Slovenského pohára v tradičnom karate 2019 - 2020 ...

Konečné poradie Slovenského pohára v tradičnom karate 2018 - 2019 ...

Konečné poradie Slovenského pohára v tradičnom karate 2017 - 2018 ...

Konečné poradie Slovenského pohára v tradičnom karate 2016 - 2017 ...

 

Rok 2020

 

25.09.2020 - Skúšky technickej vyspelosti

Miesto konania: Martin, Telocvičňa KK Fatra

 

03.10.2020 - 1. Seminár sebaobrany - seminár zrušený

Miesto konania: Martin, Aurela Stodolu 28

 

15.10.2020 - 18.10.2020 - 1. Rodinno/trénerský seminár - seminár zrušený 

Miesto konania: Hotel Altis, Námestovo, Orava

 

06.11.2020 - 15.11.2021 - 1. online kolo Slovenského pohára v tradičnom karate

Miesto konania: Martin, Telocvičňa ZŠ Aurela Stodolu

 

28.11.2020 - 1. Seminár tradičného karate a kobudo - seminár zrušený

Miesto konania: Turčianske Teplice, Telocvičňa Gymnázia M. Galandu

 

12.12.2020 -  2. Seminár sebaobrany - seminár zrušený

Miesto konania: Martin, Aurela Stodolu 28

 

19.12.2020 - 2. Seminár tradičného karate a kobudo - seminár zrušený

Miesto konania: Považská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2021

 

07.01.2021 - 21.01.2021 - 2. online kolo Slovenského pohára v tradičnom karate

Miesto konania: Považská Bystrica

 

04.02.2021 - 07.02.2020 - 4. Zimné sústredenie tradičného karate a sebaobrany

Miesto konania: Moštenica pri Banskej Bystrici, chata Slovenka - seminár zrušený

 

20.03.2021 - 3. Seminár tradičného karate a kobudo

Miesto konania: Banská Bystrica - seminár zrušený

 

03.04.2021 - 3. Seminár Sebaobrany

Miesto konania: Martin, Aurela Stodolu 28 - seminár zrušený

 

24.04.2021 - 4. Seminár tradičného karate a kobudo

Miesto konania: Dolný Kubín - seminár zrušený

 

15.05.2021 - 5. Seminár tradičného karate a kobudo

Miesto konania: Handlová - seminár zrušený

 

17.05.2021 - 31.05.2021 - Tréningový pobyt na Okinawe

Miesto konania: Okinawa, Japonsko - seminár zrušený

 

12.05.2021 - 30.05.2021 - 3. online kolo Slovenského pohára v tradičnom karate

Miesto konania: Martin, Telocvičňa ZŠ Aurela Stodolu

 

29.06.2021 - 30.06.2021 - Skúšky technickej vyspelosti

Miesto konania: Martin, Telocvičňa KK Fatra

 

31.06.2021 - Ukončenie sezóny - Gulášpartia

Miesto konania: Martin

 

03.07.2020 - 09.07.2020 - 4. Letné sústredenie tradičného karate a kobudo

Miesto konania: Moštenica

Kalendár podujatí

Nižšie nájdete kalendár podujtí SSTKK na sezónu 2020/2021 odsúhlasený Prezidentskou radou. Prosím vezmite do úvahy, že termíny jednotlivých podujatím môžu byť rozhodnutím Prezidentskej rady zmenené. Pod každým podujatím je odkaz na podrobnosti, ktorý sa stane aktívnym cca 7 dní pred konaním podujatia. Keďže všetky podrobnosti o pripravovaných akciách uverejňujeme prostredníctvom pozvánok na fecebooku odporúčame Vám aby ste "lajkli" náš facebookovský profil na www.facebook.com/sstkk.

 

Pokiaľ si chcete kalendár stiahnuť, resp. vytlačiť kliknite na tento link.

Addresa:
Slovenská spoločnosť tradičného karate a kobudo
ul. Aurela Stodolu 28
03601 Martin

Slovakia

 

IČO: 50310593

 

Email: info@sstkk.eu

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Č. účtu: SK92 0200 0000 0037 1474 7054

 

JUDr. Erik Štefák - prezident SSTKK

tel: +421907833135

email: prezident@sstkk.eu

 

Ing. Peter Krč - viceprezident SSTKK

tel: +421911557769

email: peter.krc@sstkk.eu

 

Anna Jesenská - generálny sekretár SSTKK

tel: +421908931934

email: anna.jesenska@sstkk.eu

 

 

Meno  
E-mail  
Správa  

Kontakty

Ahojte, pokiaľ nás chcete kontaktovať zavolajte na nižšie uvedené telefónne čísla, príp. pošlite email. 

 

Pokiaľ sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom nižšie uvedeného formuláru nezabudnite prosím uviesť Vaše meno a emailovú adresu, aby sme Vám vedeli odpísať.